Buhay at Pag-asa

5 comments:

 1. Ang Buhay ng tao ay mahiwaga. Walang tunay na nakakaalam kung saan patungo ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaniya-kaniyang paniniwala ang bumabalot sa kaisipan ng bawat isa ayon sa kanilang paniniwala at kinaanibang relihiyon, sekta o anumang grupo na siyang nagbibigay ng kulay sa kanyang kaisipan.

  ReplyDelete
 2. Hindi lahat ng katalinuhan o kaalaman ay buhat sa Unibersidad o natutunan sa mga paaralan, kundi may taong likas at taglay ang karunungan mula pa sa sinapupunan. May masama at mabuting kaisipan ang nakatatak sa bawat tao na hindi na kailangang turuan. Ibat-ibang prinsipyo sa buhay at may nalason ang isipan ng maimpluwensyang kapaligiran.

  ReplyDelete
 3. Paano mo masasabi na huli na ang lahat kung hindi mo pa nagagawa ang isang bagay na bago mahuli ang lahat ay siya mong dapat gawin.

  ReplyDelete
 4. Kadalasan mas kinikilala ng tao ang hindi kinikilala ng Dios. Makalupang hangarin ng bawat tao na hindi mawari ng sinoman kung ano ang kahihinatnan sa katapusan. Pansamantalang kagalakan na ninanasa ninuman na nakalimutan ang tunay na kaligayahan. Binulag ng sanlibutan ang katotohanan na dapat sana'y nasa puso ng bawat tao ang kadakilaan ng lumalang. Tao gumising ka sa iyong kinalalagpakan bago ka datnan ng galit ng sa iyo'y nagbigay buhay.

  ReplyDelete
 5. Ang buhay ay tunay na makahulugan. Bawat isa sa atin ang siyang gumagawa ng kanyang mundong ginagalawan at kinatatayuan. Pag-asa na mapagtagumpayan ang bawat pangyayari sa buhay na siyang nais marating sa hinaharap.

  ReplyDelete